PMConnected_White_Colored Created with Sketch.

Log in en stay connected!

Welkom op Parkmanagement Connected, het digitale communicatieplatform op een bedrijvenpark voor die ondernemers die aangesloten zijn bij het parkmanagement. In deze omgeving vindt u onder andere de laatste relevante nieuwsitems voor uw bedrijvenpark, de leden van het parkmanagement, achtergrondinfo over de verschillende projecten en de notulen van de laatste vergaderingen. Daarbij kunt u ook meldingen doen met betrekking tot het openbare gebied. Log in en stay connected!  

Het doel van parkmanagement is om met een gezamenlijk inzet de kwaliteit van het bedrijventerrein te verbeteren en te borgen zodat een representatieve, veilige en duurzame werkomgeving ontstaat. Beheer en onderhoud van de openbare ruimte, verbeteren van de algehele veiligheid, initiatieven op gebied van duurzaamheid en mobiliteit en het verbinden van ondernemers zijn onderwerpen waarmee het parkmanagement dagelijks bezig is. Het resultaat is een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat, waar het aanwezige vastgoed haar waarde behoudt.

Heeft u vragen over (Solaris) Parkmanagement? Neem dan contact op via 073-2082020 of mail naar: info@solarisparkmanagement.nl

Or